טיפים

הגדרות תצוגה בפוליסות

אפשרות לבחירה מותאמת אישית של תצוגת המסך
:לשני חלקים
פרטי הפוליסה והפרטים הנוספים/מסמכים/טיפול שוטף.

Top
Skip to content