אפליקציות

MyBafi

myBafi זו אפליקציה ללקוחות סוכני הביטוח מעניקה ללקוח גישה למידע של התיק הביטוח שלו בסוכנות.

באפי פלוס

סימולטור הרכב של באפי אפליקציית הסימולטור מספקת למשתמשי באפי גישה

Top
Skip to content