שיפורים ושדרוגים

1. דוח תפוקה

1.1. כעת ניתן לסנן ולפרט לפי סוכנות

1.2. כעת ניתן להוסיף עמודות אשר רלוונטיות לפירוט בלבד. משמע, לא יהיה ניתן להציג נתונים של פוליסה אם לא סומן
        “פרט פוליסות

1.3. כעת ניתן להציג מידע של סיכום פוליסות. פוליסה עם מספר תוספות תוצג כשורה אחת .

1.4. עמלות מוצגות באופן ברור ותקין, כולל חישוב של סיכומי עמלות.

2. כרטיס לקוח

2.1. כעת יוצג בכרטיס הלקוח “מצב משפחתי

2.2. כעת ניתן לראות את הגיל של בני המשפחה המקושרים
         ללקוח (מחושב לפי תאריך לידה).

3. משימות

3.1. הגדרת תהליכים במודול המשימות “עבר דירה” וכעת נמצא
        בחלונית ההגדרות (גלגל שיניים) במודול המשימות.
3.2. בוצעה הפרדה ושינוי בין חלון הנושאים לחלון התהליך.
         כעת, בסימון נושא כלשהו, יהיה ניתן לראות את השלבים בתהליך
         במקום רשימה ארוכה של תהליכים הקשורים לנושאים.
3.3. יעד הסיום יקבע אוטומטית לפי לוח הזמנים של שלבי התהליך

חדשות אחרונות

מדריך התקנת באפי

רוצים להישאר מעודכנים?
התקינו את הגרסה החדש של באפי!
לאחר התקנת הגרסה האחרונה של באפי ,
המערכת תבצע בכל הפעלה
בדיקת והתקנת עדכונים אוטומטית

Mobile2CRM

כאשר כ-60% מכלל התקשורת העסקית מבוצעת באממצעות מכשירים ניידים, פתרונות ההקלטה הנוכחיים עלולים לפגוע בפרטיות הלקוחות והסכנים מאחר שאינם יכולים להבדיל בין תקשורת אישית לעסקית

באפי + Mobile2CRM
מביאות לראשונה פתרון מתקדם להקלטה, שמירה ואינטגרציה של שיחות עבודה סלולריות עם מערכות הארגון ומוודאות כי
מידע אישי במכשירים פרטיים – יישאר אישי ופרטי

Top
Skip to content