On-Line פקס

פקס On-Line

רוצים לשלוח בפקס מסמך שסרקתם? פשוט! שלחו אותו מה-באפי. לאחר השליחה אפילו תקבלו דיווח בזמן אמת כאשר הפקס יגיע ליעדו ואפילו תוכלו להפיק אישור שליחה כתוב.

קו פקס נכנס

במקום לקבל את הפקס שלכם למייל או למכונת פקס, קבלו אותו ישירות למערכת הפקסים בבאפי. שם תוכלו לשייך אותו ישירות לתיק לקוח או לשייך אותו לטיפול של אחד העובדים.

Top
Skip to content