מסלקה On-Line

מה זה מסלקה און ליין? מערכת המחוברת ישירות למסלקה הפנסיונית ומאפשרת הגשה של בקשות מסוגים שונים ישירות למסלקה, קבלת עדכונים בדבר הנתונים שהגיעו וקליטת פרודוקציה ישירות למערכת ניהול המשרד. 

המערכת מאפשרת לכם הגשה של בקשות מסוגים שונים ישירות למסלקה, קבלת עדכונים בדבר הנתונים שהגיעו וקליטת פרודוקציה ישירות למערכת ניהול המשרד. המערכת מחולקת לפי הנושאים השונים כאשר הראשי הינו לוח הבקרה אשר מרכז את הבקשות ומציג את הסטטוסים השונים של כל בקשה. לצורך הגשת הבקשות למסלקה הפנסיונית עלינו לבצע אימות נתונים מולם.

הפעולות שניתן לבצע באמצעות באפי מול המסלקה

קליטת פרודוקציה

ניתן להגיש בקשות לקבלת פרודוקציה, לפי התדירות המתבקשת. לאחר שהבקשה הוגשה למסלקה הפנסיונית המידע יתחיל לזרום ובמסך לוח בקרה ניתן יהיה לצפות בעדכונים. לאחר שהמידע התקבל ניתן יהיה לבצע קליטה של הפרודוקציה למערכת ניהול משרד כפי שאתם רגילים.

העברת ייפוי כוח

ניתן להגיש בקשות לביצוע פעולות לפי הסוגים השונים: העברת ייפוי כוח על כל סוגיו, העברת מסמכים ועדכון פרטים אישיים. לאחר שהוגשה הבקשה ניתן יהיה לעקוב אחרי הסטטוס שלה ב-לוח בקרה. ניתן להדפיס בבקשה להעברת ייפוי כוח את הטופס ולשמור אותם בפורמט PDF לצורך התיעוד.

עדכון פרטים אישיים

עדכון פרטים אישיים, כתובת ופרטי בני משפחה בכל המוצרים הפנסיוניים כולל קבלת משוב על הפרטים כפי שנשמרו בחברה המנהלת לאחר ביצוע הפעולה (כרוך בעלות לפי תנאי המסלקה הפנסיונית)

העברת מסמכים

המודול מאשר העברת מסמכים שונים לחברה מנהלת וקבלת אישור מהחברה המנהלת עם קבלתם. ניתן לבחור את סוג המסמך הרלוונטי מרשימה ולשלוח בקלות את המסמכים. למנויי מערכת ניהול משרד – ניתן לצרף קבצים ישירות מכרטיס הלקוח.
Top
Skip to content