דוח פיגורים

דוח זה מציג אי תשלום בכל סוגי הפוליסות במערכת למעט רכוש