באפי מציגה בקורס רפרנטיות ביטוח בכפר כנא

באפי רוצה להודות לסו”ב חט’יב מוחמד
ולסו”ב עאטף עדוי על היוזמה המבורכת והאירוח

תודות נוספות ורבות לגב’ דבי מורנו מנהלת המכללה לפיננסים וביטוח
ולגב’ אסתי פלג רכזת הדרכה סניף חיפה 

Top
Skip to content